Möte 2019-04-15

Valnämnden
15:00 - 17:00 Sammanträdesrummet Strömmen
 • § 26

  Motala kommuns säkerhetsstrateg, Jonas Birgerstam, redogjorde för kommunens säkerhetsarbete vid kriser samt vid extraordinära händelser. Risk och sårbarhetsanalys kommer upprättas för valarbete av kommunens säkerhetsstrateg, av valnämndens sekreterare samt av kommunens valsamordnare.

 • § 27

  Den sk onsdagsräkningen, omfattande preliminär räkning av dels till valnämnden inkomna förtidsröster vilka inte hunnit behandlas i valdistrikten, dels till valnämnden inkomna brevröster, dels efter valnämndens granskning godkända förtidsröster som tidigare underkänts av valdistrikten, ska genomföras av valnämnden samt kanslipersonal onsdagen efter EU-valet 2019.

 • § 29

  I varje röstningslokal under Europaparlamentsvalet 2019 ska det finnas så många röstmottagare som behövs för att röstningen ska genomföras. Enligt vallagen ska det utses minst fyra röstmottagare i varje valdistrikt. Lokalens belägenhet, eventuella andra aktiviteter i lokalen och omständigheterna i övrigt avgör utöver detta hur många röstmottagare som behövs.

  Det finns även möjlighet att i större distrikt ta in ytterligare personal när röstningen avslutats, i form av rösträknare.

 • § 33
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.