Möte 2019-02-11

Valnämnden
15:00 - 17:00 Sammanträdesrummet Strömmen
 • § 8

  Information rörande uppföljning av utbildnings- samt konferensmedverkan.

 • § 9

  Valnämnden har från och med de allmänna valen 2006 ansvaret för förtidsröstningen på institutioner. Nämnden ska därför bestämma på vilka sådana anläggningar röstning ska ske och tider för röstningen.

  Valnämnden erhåller statsbidrag för de kostnader som institutionsröstningen medför och uppföljning av valarbetet sker genom enkät till valarbetare vilken redovisas i valnämnden.

  Arbetet med Europaparlamentsvalet har koppling till det politiska prioriterade resultatmålet 05 – Medborgarinflytande..

 • § 10

  Gemensamma ledningsförvaltningens administrativa chef Monica Carlström och Löneenhetens chef Åsa Almsin utbildar i Meetings+ samt informerar om kommunens arvodesregler.

 • § 11

  Gemensamma ledningsförvaltningens administrativa chef Monica Carlström informerar om valnämndens budget.

 • § 12

  Efter genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige den 9 september 2018 fick ordförande och vice ordförande i valdistrikt, röstmottagare i förtidsröstningslokaler samt valkansliet lämna synpunkter på valet och dess genomförande i kommunen. Detta görs dels för att förbättra rutiner inom valadministrationen och dels för att Länsstyrelsen vill ha synpunkter på förrättandet av valet för att föra dessa vidare till valmyndigheten.

  Resultatet av denna uppföljning redovisades för sittande nämnd efter valet samt redovisades för kännedom för den nya valnämnden vid majoritetsbytet, och synpunkterna kommer beaktas i samband med förberedelserna vid framtida val.

 • § 13

  Länsstyrelsen bjuder in representanter från länets valnämnder till utbildning inför arbetet med Europaparlamentsvalet.

 • § 14
 • § 15

  Den gemensamma ledningsförvaltningens administrativa chef Monica Carlström informerade om att alla Motalas politiker är inbjudna att delta på två Ipadcaféer som arrangeras. Medverkan på Ipadcaféet berättigar dock inte till arvode eller ersättning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.