Möte 2019-05-22

Socialnämnden
09:30 - 16:00 Socialkontoret- Solfjädern
 • § 92

  Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

  tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport per april, augusti och december. De första

  två benämns tertialrapport respektive delårsrapport. Rapporterna innehåller även en prognos

  av utfallet till årets slut, helårsprognos. Den tredje rapporten syftar på årsredovisningen.

  Det är mycket svårt att göra en analys av det läge som är just nu. Socialförvaltningen ser att

  ekonomin går åt rätt håll, vi har sänkt personalkostnaderna i hög grad och sjukskrivningstalen

  har minskat. Det har pågått och pågår stora omställningar och vi är mitt inne i att verkställa

  åtgärder för att ha en ekonomi i balans. De positiva trender som går att se, är svårbedömda

  och vi kan just nu inte säga om det räcker eller inte. Det krävs ytterligare en tid för att ha

  bättre och säkrare underlag. Det krävs mer arbete för att kunna säkerställa att alla kostnader

  och intäkter är rätt periodiserade och rätt värderade i prognosen. Det finns osäkerheter kring

  intäkter och hur effekterna med tex minskad bemanning och ändrat uppdrag för

  arbetsförmedlingen slår mot nämndens ekonomi. Den analys vi gör i detta läge är att

  socialnämnden ska hamna på ett nollresultat.

 • § 117
 • § 118

  Yrkarkr att socialnämnden river upp beslutet.. fick pappret

   

  Anna  Anna lust (M) yrkar asvlag

   

  Marianne Walter bifaller och begär votering

   

  Ordförande voteringspropsoton " Den som bifaller avslagsyrkendet röstar jag" marianne = nej

   

  Reservation: Marianne, WAlter, Jessica, Dedjo och ANders

  Lotta Eriksson inkommer med en protokollsanteckning:

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.