•   1

  Godkännande av dagordning samt val av justerare

 •   2

  Information inför årsbokslut 2018

 •   3

  Remiss om Handelspolicy för Motala kommun

 •   4

  Information om Lalandia samt planprocessen

 •   5

  2019-SB0001 - ÄDP del av B102 och SP 246 i Godegård

 •   6

  Lokalrevision (ärendet är överfört från plan- och miljönämnden med dnr 18/PMN0084)

 •   7

  Rum och utrustning för förtroendevalda

 •   8

  Dataskyddsombud för samhällbyggnadsförvaltningen

 •   9

  Val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor

 •   10

  Insynsplatser i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 •   11

  Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden

 •   12

  Belägenhetsadresser 2019

 •   13

  Utbildningar, konferenser och seminarie

 •   14

  Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

 •   15

  Delegation i frågor om flytt av torghandel

 •   16

  Inställd torghandel under Vätternrundan 2019

 •   17

  Reducering av taxa för offentlig plats, Boule von Platen

 •   18

  Reducering av taxa för offentlig plats, Korpen

 •   19

  Reducering av taxa för offentlig plats, Marknadsarrangörers förening

 •   20

  Reducering av taxa för offentlig plats, Emmaus Åkvarn

 •   21

  Reducering av taxa för offentlig plats, Musclegear Car Club

 •   22

  Reducering av taxa för offentlig plats, Hjärta till Hjärta

 •   23

  Reducering av taxa för offentlig plats, SDK Wetternbuggarna

 •   24

  Kännedomsärenden SBN 2019

 •   25

  Presentation från räddningstjänsten

 •   26

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.