Möte 2018-12-12

Bildningsnämnden
10:00 - 16:30 Bildsalen, Mariebergsskolan
 •   1

  • Organisation/rekrytering

   

  Yttranden

  Utöver ordföranden yttrar sig Mirsad Filipovic (S) och Elias Hallén (MP).

   

 •   2

  Maxtaxa på barnomsorgsavgifter innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. Maxtaxa betalas om hushållet tjänar totalt 46 080 kronor (2018) eller mer i månaden före skatt. Sedan 2016 har inkomsttaket indexreglerats och ändras därför varje år. Inför 2019 har inkomsttaket höjts till 47 490 kr/månad vilket får följande påverkan på avgifterna:

  Förskola/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak                                 Nuvarande belopp                                                                       Nytt högsta belopp                          Höjning

  2018                                                                                                                                               2019

  Barn 1 3%                                 1382 kr                                                                                         1425 kr                                           + 43 kr

  Barn 2 2%                                 922 kr                                                                                           950 kr                                             + 28 kr

  Barn 3 1%                                 461 kr                                                                                           475 kr                                             + 14 kr

   

  Fritidshem/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak                               Nuvarande belopp                                                                          Nytt högsta belopp                         Höjning

  Barn 1 2%                               922 kr                                                                                             950 kr                                              + 28 kr

  Barn 2 1%                               461 kr                                                                                             475 kr                                              + 14 kr

  Barn 3 1%                               461 kr                                                                                             475 kr                                              + 14 kr

   

  Yrkanden


  Ordförande yrkar på att sista stycket i beslutsformuleringen stryks.

   

 •   3

  SKL presenterar årligen öppna jämförelser för grundskolan. Denna jämförelse består av ett antal nyckeltal samt en sammanvägd rankning. Denna rankning förefaller SKL lägga mindre tonvikt på 2018 än tidigare år. Motala har dock en bättre placering i rankning 2018 än 2017. För de olika nyckeltalen, som har fokus på elevresultat, visar Motala jämfört med föregående både förbättringar och försämringar.

   

  Yttranden

  Utöver ordföranden yttrar sig Mark Henriksson (M), Mirsad Filipovic (S), Kenneth Carlsson (MP) och Elias Hallén (MP)

   

 •   4
 •   5

  Verksamhetschefer för grundskola samt gymnasieskolor föredrar ärendet.

 •   6
 •   7
 •   8
 •   9
 •   10
 •   11
 •   12
 •   15
 •   16
 •   17
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.